Καναπέδες Μοντέρνοι

imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Καναπές 'Φιλύρα' : 3θέσιος 675 Ευρώ/2θέσιος 590 Ευρώ
Καναπές 'Βενετία' : 3θέσιος 675 Ευρώ/2θέσιος 590 Ευρώ
Καναπές 'Βερενίκη' : 3θέσιος 675 Ευρώ/2θέσιος 590 Ευρώ
Καναπές 'Αρτεμις' : 3θέσιος 725 Ευρώ/2θέσιος 635 Ευρώ
Καναπές 'Ζανέτ' : 3θέσιος 675 Ευρώ/2θέσιος 590 Ευρώ
Καναπές 'Βερόνικα' : 3θέσιος 665 Ευρώ/2θέσιος 580 Ευρώ
Καναπές 'Ερατώ' : 3θέσιος 660 Ευρώ/2θέσιος 570 Ευρώ
Καναπές 'Ανεμώνη' : 3Θέσιος 640 Ευρώ/2Θέσιος 560 Ευρώ
Καναπές 'Ολυμπος' : 3θέσιος 660 Ευρώ/2θέσιος 575 Ευρώ