ΕΜΠΕΙΡΙΑ

40 Χρόνια Εμπειρία

40 χρόνια πείρα στον τομέα της κατασκευής επίπλων αποτελούν εγγύηση

 Εχοντας αρχίσει την ενασχόληση με τα έπιπλα στην επιχείρηση των γονέων μας με το ίδιο αντικείμενο, έχουμε αποκτήσει μια σωρευμένη εμπειρία 40 και πλέον ετών και αυτό μεταφέρεται και επιδρά στο αποτέλεσμα, αλλά στον τρόπο που συναλλασσόμαστε με τους πελάτες μας.